Mediatietoa

Seuraavilla alueilla ilmestyy vielä painettu puhelinluettelo:

Mikkelin telealue / Savonlinnan talousalue
Kymen telealue
Keski-Suomi